Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων ΠΡΟ-ΠΟ

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Μάρνης 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διεύθυνση:
info@poeppp.org

Τηλέφωνο: 210 5245379

Τηλεομοιοτυπία: 210 5229289

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Τοπτσίδης Κυριάκος
Α' Αντιπρόεδρος Κλείτσας Παύλος
Β' Αντιπρόεδρος Σκούρας Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας Λυριστής Αναστάσιος
Β' Γραμματέας Παντούλης Αθανάσιος
Ταμίας Πίγκος Δημήτριος
Υπ. Δημ. Σχέσεων Περάκης Εμμανουήλ
Σύμβουλος Καρακίζιος Χρήστος
Σύμβουλος Πουλημας Γεώργιος
Σύμβουλος Μαστορίδης Θεμιστοκλής
Σύμβουλος Μητσιμπόνα - Πέρου Μαρία
Σύμβουλος Αθανασιάδης Θεόδωρος
Σύμβουλος Νομικού Χριστίνα
Σύμβουλος Παρασίδης Ιωάννης
Σύμβουλος Μπουλογεωργος Κωνσταντίνος