Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Ιπποκράτους 13, 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διεύθυνση:
ekfa-pof@otenet.gr

Τηλέφωνο: 210 3610345

Τηλεομοιοτυπία: 210 3610345

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Διαμαντόπουλος Σπύρος
Α' Αντιπρόεδρος Μανιώρος Ιωάννης
Β' Αντιπρόεδρος Κωτσιάρης Νικήτας
Γεν. Γραμματέας Ανδρεόπουλος Ανδρέας
Ειδ. Γραμματέας Μηναδάκης Ευάγγελος
Ταμίας Μωυσιάδης Ευθύμιος
Σύμβουλος Ρούβαλη Αγγελική
Σύμβουλος Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Σύμβουλος Αλεξίου Κωνσταντίνος