Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Καποδιστρίου 24, 106 82 ΑΘΗΝΑ

Διεύθυνση:
info@poese.gr

Τηλέφωνο: 210 3317301-2

Τηλεομοιοτυπία: 210 3317301-2

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Καββαθάς Γεώργιος
Α' Αντιπρόεδρος Τσάκος Ιωάννης
Β' Αντιπρόεδρος Παναγιωτόπουλος Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας Κουράσης Γιώργος
Αν. Γεν. Γραμματέας Κουζούπης Ιωάννης
Οικ. Επόπτης Κολιός Μιχαήλ
Σύμβουλος Αθανασούλας Μιχάλης
Σύμβουλος Γκόφας Παναγιώτης
Σύμβουλος Κοτσαμπάς Σωτήριος
Σύμβουλος Σταυρόπουλος Ιωάννης
Σύμβουλος Μαρμαγκιόλης Αναστάσιος
Σύμβουλος Τσαπατσάρης Γρηγόρης
Σύμβουλος Βασιλάκης Βασίλειος
Σύμβουλος Χητός Μιχαήλ
Σύμβουλος Βαφειάδης Ανέστης