Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Σάμου 7Α & Μαιζώνος 63, 104 38 ΑΘΗΝΑ

Διεύθυνση:
info@obye.gr

Τηλέφωνο: 210 3416064

Τηλεομοιοτυπία: 210 3420257

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Βαργιάμης Δημήτριος
Α' Αντιπρόεδρος Καιλαρης Δημήτριος
Β' Αντιπρόεδρος Στρουμπούλης Αθανάσιος
Γεν. Γραμματέας Κατσαρός Μιχάλης
Αν. Γεν. Γραμματέας Δαριβιανάκης Ηρακλής
Ταμίας Σαγώνας Κωνσταντίνος
Αν. Ταμίας Τουτζιαράκης Θεόδωρος
Σύμβουλος Παπαδόπουλος Ιορδάνης
Σύμβουλος Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος
Σύμβουλος Γιώρας Αντώνης
Σύμβουλος Καραπινίδης Γιάννης
Σύμβουλος Μπαρμπας Βασίλης
Σύμβουλος Μιχαλάκης Γεράσιμος
Σύμβουλος Κουτσαντώνης Θεόδωρος
Σύμβουλος Λάππας Κωνσταντίνος