Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Πλατεία Ελευθερίας 2, 105 53 ΑΘΗΝΑ

Διεύθυνση:
info@poseh.gr

Τηλέφωνο: 210 3248455

Τηλεομοιοτυπία: 210 3211630

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Κασαπίδης Διαμαντής
Α' Αντιπρόεδρος Αγγουράκης Θεόδωρος
Β' Αντιπρόεδρος Παπαευθυμίου Χρήστος
Γεν. Γραμματέας Κουζούλογλου Αλέξανδρος
Αν. Γεν. Γραμματέας Μπουκουβάλας Χρήστος
Ταμίας Κατσιάβας Δημήτριος
Αν. Ταμίας Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος
Σύμβουλος Αλεξανδρίδης Ευάγγελος
Σύμβουλος Ελευθεριάδης Νικόλαος
Σύμβουλος Κανελλόπουλος Σωκράτης
Σύμβουλος Διανέλης Θεόδωρος
Σύμβουλος Ζαχαριογλου Δημήτριος
Σύμβουλος Νταλιόπουλος Στέλιος
Σύμβουλος Κατσιδώνης Παντελής
Σύμβουλος Καυκαλας Εμμανουήλ
Σύμβουλος Κουντουργιάννης Άγγελος
Σύμβουλος Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος
Σύμβουλος Τασιούλας Δημήτριος
Σύμβουλος Πατεράκης Νικόλαος
Σύμβουλος Σαρδάνης Ζήσης
Σύμβουλος Τσάκας Ιωάννης