Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Δράμας

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Διρφύος 3, 661 00 ΔΡΑΜΑ

Διεύθυνση:
oebedramas@gmail.com

Τηλέφωνο: 25210 22568

Τηλεομοιοτυπία: 25210 22568

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Μουρμούρης Όθωνας
Α' Αντιπρόεδρος Παπαδοπούλου Παρασκευή
Β' Αντιπρόεδρος Παπαδόπουλος Παρασκευάς
Γεν. Γραμματέας Δρουγούτης Μιχαήλ
Ταμίας Βαγενάς Σωτήριος
Σύμβουλος Σαββίδου Χρυσάνθη
Σύμβουλος Κασέρης Κωνσταντίνος