Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Αιτωλοακαρνανίας

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Μπαιμπά 27, 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ

Διεύθυνση:
oebeait@otenet.gr

Τηλέφωνο: 26410 22713

Τηλεομοιοτυπία: 26410 22713

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Πολύζος Γεώργιος
Α' Αντιπρόεδρος Τσούνης Φίλιππος
Γεν. Γραμματέας Ζήσογλου Παναγιώτης
Αν. Γεν. Γραμματέας Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Ταμίας Κρανιάς Ευθύμιος
Σύμβουλος Ανδρώνης Κωνσταντίνος
Σύμβουλος Νικολέτας Βασίλειος
Σύμβουλος Κουμπούρης Περικλής
Σύμβουλος Μαμασούλας Κωνσταντίνος
Σύμβουλος Ροβίσης Απόστολος
Σύμβουλος Τσιρώνης Χρήστος