Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας

Επιλογή επαφής:

Επαφή

Διεύθυνση:
obsagr@gmail.com ΑΘΗΝΑ 106 77

Τηλέφωνο: 210 3809327

Τηλεομοιοτυπία: 210 3809327

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Καλαμπαλίκης Αθανάσιος
Α' Αντιπρόεδρος Σαχινίδης Ευστάθιος
Β' Αντιπρόεδρος Ρούβαλη Αγγελική
Γεν. Γραμματέας Πάντζος Θωμάς
Αν. Γεν. Γραμματέας Πετρόπουλος Νικόλαος
Ταμίας Τσούρας Γεώργιος
Έφορος Φραγκιουδάκης Αναστάσιος
Σύμβουλος Γαλανόπουλος Παναγιωτης
Σύμβουλος Ντάλιος Γεώργιος
Σύμβουλος Ντέρας Βασίλης
Σύμβουλος Πατσιώτης Αναστάσιος
Σύμβουλος Σιμόπουλος Γεώργιος
Σύμβουλος Σουμαλευρης Αθανάσιος
Σύμβουλος Αναστασόπουλος Ευστάθιος
Σύμβουλος Φαφαλιός Δημήτριος